FACTS

FACTS OG TEKNIK

HVIS DU VIL VIDE MERE

 

Den Grønne Nøgle er kommet til Sæby Svømmebad.

 

Mandag den 5 Oktober modtog sæby svømmebad den Grønne Nøgle.

Ved overrækkelsen deltog Frederikshavns Borgmestermed en meget positiv og bekræftende tale, om Sæby Svømmebads store interesse for bæredygtig ledelse og en miljøbevidst tankegang.

Frederikshavn kommune ønsker at blive en grøn kommune og projektet i Sæby kan blive til ringe i vandet der spreder sig i kommunen.

 

Det kun 3 år gamle anlæg i Sæby Svømmebad er i løbet af 2009 blevet gennemgribende kalibreret med hensyn til et forbedret energi forbrug.

Således er en stor del af belysningen blevet udskiftet og der er inført tidsstyringer samt automatisering af store dele af anlægget. Tiltag der i fremtidne sikre en seriøs energibesparelse, på både strøm og vand.

 

Svømmebadet kører allerede med en meget lav klor procent, men fremtiden byder på yderlig en nedsættelse af klor inholdet, hvilket åbner muligheder for personer med Astma og andre lungelidelser

 

 

Den Grønne Nøgle er et bevis på, at man arbejder målrette på at beskytte miljøet og de naturlige ressourcer.

 

Vil du vide mere om "Den Grønne Nøgle": www.dengroennenoegle.dk

 

Da vi er overgået til de nye og skrappe regler for drift af svømmebade, som alle bade skal følge i 2017, betyder det at vi nu kører med et lavkloret anlæg.

 

Det følsomme miljø betyder, at vi ved forurening er påtvunget lukning på op til 18 timer, hvilket ikke er til glæde for nogen.

 

Ret specifikt, betyder det, at vi ikke kan have kunder med udetøj inde i hallen.

 

Vi har derfor valgt at håndhæve stramme regler om ophold i svømmebadet.

Svømmebadet har ikke særskilt tribune områder, men alle bevæger sig i de samme områder, og derfor vil vi gerne undgå, at vi blander bakterier og snavs fra tøj til badende.

 

Cafeen giver udmærket udsyn for, at kunder der vil se på deres børn kan kigge gennem vinduerne, og vi anbefaler at forældre bruger disse lokaler.

 

Bemærk at babybassin ikke er synligt fra cafeen af hensyn til kunderne.

 

Senest den 1. April er det vores ønske at al ophold i svømmebadet kun foregår i omklædt tilstand. Der vil således ikke længere være adgang for besøgende i udetøj, lange bukser, sko eller strømper.

 

Vores ønske er at have landets bedst vandkvalitet med den mindst anvendelige mængde klor, derfor håber vi, at vores tiltag vil blive modtaget med respekt, da det i sidste ende betyder et bedre miljø for vores kunder og gæster.

 

Med venlig hilsen

Sæby Svømmebad

 

TØJ I SVØMMEBADET

 

 

BESTYRELSEN

 

 

Tommy Thomsen (Formand)

Repræsenterer

Sæby Svømmebads støtteforening

Mette Isaksen

Repræsenterer Sæby Firmaidræt

Frank Størup

Repræsenterer Turisme & Erhverv

Karl Falden

Repræsenterer

Frederikshavn kommune

 

Børge Jensen

Repræsentere

DOF aftenskolerne.dk