KULTURHUS

Kære Foreninger

Booking til kommende sæson åbner lørdag d. 21. marts 2015 og er åbent frem til onsdag d. 22. april 2015.

 

Selvbetjening Winkas

Tekniske hjælp med Winkas: booking@frederikshavn.dk, ckf@frederikshavn.dk

 

Lasse Pedersen (kulturhus teknikker) LSPE@frederikshavn.dk

Kim Kupetz (Teknisk adm) KIKU@frederikshavn.dk

Jeppe Jacobsen (Direktør Sæby Svømmbad) JPJA@frederikshavn.dk

 

Telefon 98459397

 

 

 

 

Retningelinier

 

Retningslinjer for lån af kommunale lokaler

 

På Folkeoplysningsudvalget møde den 19. juni 2014 blev det besluttet, at alle foreninger under Folkeoplysningsloven senest i uge 41, skal indsende deres endelige lokaleønsker til Center for Kultur og Fritid. Folkeoplysningsudvalget ønsker at lokalerne udnyttes optimalt og derfor er det vigtigt at lokalerne afbookes, således at andre foreninger har mulighed for at benytte lokalerne. Det vil heller ikke længere være muligt at aflyse eller ændre tider efter sæsonafslutning. Sørg derfor for at afbooke i god tid hvis der sker ændringer/aflysninger.

 

Lån af lokale(r) sker på basis af følgende vilkår:

 

- De tildelte lokaler kan kun benyttes på de tidspunkter, der er anført på den tilsendte ordreliste. Dette indebærer, at træning/undervisning først kan påbegyndes på det tildelte tidspunkt. Lokalerne samt evt. tilhørende omklædningsrum skal være ryddet senest på det anførte tidspunkt

 

- Skolen/institutionen skal underrettes mindst 5 hverdage inden 1. benyttelsesdag

 

- Skolens/institutionens ordensreglement skal overholdes, ligeledes skal givne henstillinger fra institutionens ledelse og tilsynsførende overholdes, herunder meddelelse om afbrydelse af lokalebenyttelsen på grund af skolearrangementer, ferier og fridage

 

- Der skal være en ansvarlig leder til stede i lokalet over 18 år

 

- Skolen/institutionen skal underrettes, når de tildelte lokaler ikke benyttes som ansøgt

 

- Center for Kultur- og Fritid skal underrettes ved brugsophør i tide

 

Der skal anmodes om, at du gør dine trænerer/instruktører/undervisere bekendt med ovenstående vilkår. Aftale om bytning af ansøgte tider med andre foreninger tillades, såfremt skolen, institutionen eller Center for Kultur og Fritid har fået besked herom.

 

Til orientering kan oplyses, at de udlånte lokaler er omfattet af bestemmelserne om gebyrbetaling, jf. § 8 i Frederikshavn-ordningen samt regelsæt for voksenundervisning.

 

Afslutningsvis skal anføres, at opkrævning af gebyrbetaling sker ved udsendelse af indbetalingskort til foreningens digitale e-boks i august/september måned hvert år. Dog opkræves som minimum kr. 50,00 iht. byrådets beslutning.

 

I øvrigt skal oplyses, at de pågældende servicemedarbejdere på skolerne generelt ikke vil være til rådighed for foreninger og klubber udover normal skoletids ophør.

 

 

Personale dør

Døren mod øst, er lavet som en personale dør.

Dette betyder at døren ikke har samme egenskaber som hoveddøren.Der er bla ikke den samme belysning ved personale døren som ved hoveddøren. Døren har heller ikke mål der gør at den egner sig som en hoveddør.

 

Døren er heller ikke udstyret med et temperatur styret indgangsparti, eller automatiske dør åbner.

Kulturhuset et udstyret med et dyrt og flot automatisk indgangsparti mod vest, som bør benyttes af vores brugere og kunder.

 

Vælger man dog stadig at benytte personale døren, må man påregne ovenstående mangler og brugeren har i den forbindelse fravalgt den service som indgangspartiet tilbyder.

 

Vi har konstateret at døren har være hindret at i at lukke med sten eller kiler, dette er af brandmæssige hensyn ulovligt og medføre alvorlig påtale ved et brandtilsyn.

 

Følgeskaderne ved at hindre lukning med sten og lign har skadet dørens evne til at lukke hvilket er uheldigt idet udgifter til reparationen i sidste ende kommer via brugerens egen skatte betalning.

 

Vi har for at tilgodese denne benyttelse af personaledøren valg at lave følgende

Ved første brug af brikken forbliver døren nu låst op efter første brugers ankomst i perioden 8:00 - 23:00 hverdage.

 

I weekender låser døren automatisk efter åbning men dette kan forlænges ved at bruge brikken 2 gange, derefter er døren åben i 30 minutter, dette gælder kun lørdag og søndag,

 

Pga den åbne dør bliver området nu videoovervåget.

Formålet er at hindre utilsigtet adgang med skader, hærværk eller lign. til følge.

 

Husk! det er absolut forbudt at hindre døren i at lukke med sten eller lign.

Parkering

Det er ikke tilladt at parkere på græsset foran kultur huset.

 

Udover at det ødelægger vores græs, hindre det også brugen og tilgang til husets nødudgange.

Ved periodisk kontrol af brand tilsyn vil dette i værste tilfælde betyde at en eventuel aktivitet, koncert eller lign

vil bliver stoppet indtil at bilerne er flytte og der igen er etableret forsvarlig adgang til nødudgangen.

Det er desuden uforsvarligt at køre biler ind over den offentlige cykelsti hvor der er stor risiko for at påkøre de bløde trafikanter.

 

Derfor! venligst benyt jer af husets tilknyttede parkeringspladser.

 

Det er også billigere idet vi undgår etablering at “CARPARK” lignede tilstande og efterfølgende dyre bøder .

 

Med venlig hilsen

 

Teknisk personale “Manegen” Sæby kulturhus

KULTURHUSET

VELKOMMEN TIL SÆBY KULTURHUS "MANEGEN"

 

 

 

Links

 

 

1

2

3

SÆBY BIBLIOTEK

Kulturhusets event og arrangement koordinator.

SÆBY MUSIKSKOLE

En del af kulturhuset, samt musik koordinator i kulturhuset.

KULTUR OG FRITID FREDERIKSHAVN

IFrederikshavn Kommune vægter vi kultur- og fritidslivet for børn og unge højt.