Covid 19

Er man særligt udsat for Coronavirus i svømmebadet?

Svømmebadsteknisk Forening har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen for at høre, hvordan svømmehaller skal forholde sig til Coronavirus og den afledte sygdom COVID-19.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at personalet i svømmehaller skal følge de officielle udmeldinger om at:

  • Vaske hænder og bruge håndsprit hyppigt
  • Hoste eller nyse i ærmet eller i en engangsklud
  • Begrænse fysisk kontakt og undlad at opholde sig sammen med smittede personer
  • Være omhyggelig med rengøringen
  • Være opmærksom, når man er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

Har svømmehallens miljø betydning for smitte?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at svømmehallens/saunaens varme og fugtige miljø ikke har nogen betydning for virussmitte.

Kan COVID-19 overføres gennem vandet i svømmebadet?

Der foreligger ingen rapporter om betydende smitte af coronavirus via badevandet i et svømmebad med klorvand.  Klorindholdet i vandet i svømmebade har en desinficerende effekt på virus.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der heller ingen grund til bekymring i forhold til at færdes i klorvand.
Corona-smitte overføres ikke via klorvand. Og hvis svømmere rammer hinanden i vandet med arme eller ben eksempelvis, vil det heller ikke på nogen måde udgøre en smittefare.

WHO skriver i deres ”Technical brief 3 March 2020”, at Covid-19 virus inaktiveres ved: “En effektiv kloring på mindst 0,5 mg.pr litervand.

Da svømmebadet følger det gængse regelsæt for klor på 1 mg. pr. liter vand, så er risikoen for smitte gennem vand meget lav.